Misiune Viziune

Instituția de educație timpurie nr.110 este o unitate de educație și reabilitare, de îngrijire pentru copii cu vîrsta pînă la 7 ani, care implimentează politica statului în domeniul educației timpurii la nivel instituțional.Procesul educațional în instituție se desfășoară în limba de stat și limba rusă.

Obiectivul principal-de a contribui la realizarea idealului educațional, a asigura formarea unei personalități sănătoase, capabile de autodezvoltare, care în colaborare cu familia contribuie la efectuarea reabilitării medicale a TBC .